Cobertura del Diari ARA de la projecció internacional de BHS amb la seva arribada als EUA

750 500 Barcelona Housing Systems