ESTEM CONSTRUINT EL FUTUR

BHS està revolucionant el sector mundial en la construcció de comunitats d’habitatges assequibles mitjançant una innovació radical a gran escala, integrant sostenibilitat ambiental, qualitat, costos reduïts, velocitat de producció, desenvolupament social, modularitat i escalabilitat.
Una tecnologia disruptiva
10 vegades més ràpid

Tecnologia BHS
5 setmanes

Construcció tradicional
51 setmanes

Menys emissions de CO2

Tecnologia BHS
66% menys d’emissions

Construcció tradicional

Més econòmic

Tecnologia BHS
10% -15% menys

Construcció tradicional

Materials reciclats

 Materials reciclats
50%-75%

Materials de primer ús

Edifici de mostra BHS per Habitat III

Construït del 5 de setembre al 14 d’octubre

habitatun

PROJECTES