Acord BHS-PRECON

Acord BHS-PRECON 909 424 Barcelona Housing Systems

Barcelona Housing Systems (BHS) i PRECON desenvolupen una solució industrialitzada d’aparcaments sota rasant per a edificis residencials en alçada

Les dues empreses presenten una solució industrialitzada, sobre la base d’estructura de formigó armat i pretesat, per als aparcaments subterranis dels edificis residencials que BHS construeix amb el seu sistema, basant-estructura metàl·lica lleugera de rasant cap amunt, permetent la construcció d’edificis residencials en alçada.
Amb aquesta solució industrialitzada, BHS i Precon garanteixen el lliurament “clau en mà” d’un edifici estàndard de 4-6 altures amb una planta soterrani en un termini màxim de 7 mesos des de l’obtenció de la llicència d’obres. Això constitueix una autèntica revolució en la construcció residencial, a més de garantir l’estabilitat en els preus i qualitats oferides.
L’estructura de l’aparcament sota rasant es planteja sense pilars facilitant enormement l’arquitectura, no sent per tant limitant per al posicionament i aprofitament de places d’aparcament, així com de carrils de circulació. Així mateix, s’estalvia en pilars i els seus fonaments associades.
Barcelona Housing Systems (BHS) ha desenvolupat un sistema de construcció industrialitzada lleugera, un sistema basant-estructura metàl·lica lleugera que dóna solució a edificis de planta baixa més cinc altures. Podent-se combinar amb altres solucions estructurals per donar solució a edificis de fins a vuit altures si fos necessari.
Una de les divisions de PRECON es dedicada a el disseny, fabricació i muntatge d’estructures de formigó armat i pretensat per a l’edificació. PRECON disposa de deu plantes de fabricació a tot el territori espanyol, la qual cosa permet una presència propera a qualsevol punt de la Península Ibèrica.

Descarrega la presentació de la solució (castellà)

Per a més informació contactar amb:
info@barcelonahousingsystems.com