Monthly Archives :

February 2022

BHS-PFUNGSTADT
BHS-PFUNGSTADT 675 420 Barcelona Housing Systems

BHS s’estrena al mercat alemany amb la construcció d’un edifici pilot. La filial alemanya de BHS ha signat amb promotors…