QUÈ FEM

BHS ha desenvolupat una nova tecnologia constructiva totalment innovadora per habitatges on destaca d’utilització de materials reciclats i d’alta qualitat, impacte medi ambiental gairebé zero, reducció a la meitat del temps de construcció, us de l’energia solar, eficiència energètica màxima i un sistema anti sísmic, així com l’eliminació del ciment i l’aigua, fet que contribueix notablement al medi ambient. També cal afegir un acurat disseny  i confort, així com el   component de gènere, ja que permet la possibilitat de donar feina tant a homes com a dones en els processos de fabricació i assemblatge.

I ho fem a partir de dos elements clau:

 • Dissenyant àrees urbanes en les que implementem el concepte de ciutat ideal del segle XXI, amb amplis espais verds, mobilitat interna sostenible, altíssim aprofitament d’energies renovables, espais comuns de socialització, digitalització de processos comunitaris i urbans, horts urbans, … Tot basat en el plantejament urbanístic de l’Eixample de Barcelona, creat per l’enginyer Ildefons Cerdà en el segle XIX, on recupera el modelo militar grecoromà de retícula ortogonal, definint així una ciutat formada per illes aixamfranades.
 • Mitjançant una tecnologia basada en un procés de producció industrial d’edificis d’alta qualitat, amb panells que inclouen acabats finals i que solament han d’encaixar-se de forma senzilla i amb una merma ínfima. Tot això combinat amb una optimització màxima del procés logístic, que permet una alta reducció de temps i de cost econòmic. Un procés de producció que combina disciplines com la enginyeria aeronàutica, la automobilística, la sostenibilitat energètica, i, per suposat, l’arquitectura.

FABRICACIÓ

Producció de 7 tipus de panells i elements que tenen integrats circuits elèctrics, conduccions d’aigua, finestres, portes, … i que solament han d’encaixar-se en l’espai on s’ubicarà l’edifici, fet que permet reduir en un temps record el procés de construcció.

Elaboració d’aquestes peces a la fàbrica en formats adequats per ser transportats de la forma més òptima i eficaç, reduint costos i temps.

1 Cimentació
2 Escales i balcons
3 Panell horitzontal
4 Panells de càrrega
5 Panell de serveis (instal·lacions elèctriques i d’aigües per la cuina i banys)
6 Panells de façana (inclou finestres, portes,…)
7 Coberta

RÀPID

La construcció de barris sencers mitjançant el nou concepte de BHS permet realitzar propostes de disseny de noves àrees urbanes en pocs dies, així com construcció en temps record degut a l’estandardització del procés productiu (amb acabats totals a fàbrica) i l’eficiència màxima de la logística, així com del procés de assemblatge en la zona urbanitzada.

 • Construcció en temps record
 • Edifici de 4 pisos (8 habitatges) en 5 setmanes
 • Construcció d’àrees urbanes en temps record (menys de la meitat de temps que la construcció tradicional)

ECOLÒGIC

BHS basa bona part del seu plantejament en l’eco-arquitectura o arquitectura sostenible buscant optimitzar recursos naturals i sistemes d’edificació que minimitzen  l’impacte ambiental. La seva tecnologia te en compte l’ús de matèries primeres i energies renovables, la reducció màxima d’ús d’energia i recursos naturals i la mínima generació de residus. Així mateix, planteja solucions de mobilitat sostenibles en les noves àrees urbanes creades.

 • 0 ús de ciment
 • 0 ús d’aigua
 • 0 ús de totxos
 • Casi 0 de residus
 • Construcció amb energies renovables
 • Alta reducció de consum d’energia
 • Ús d’energia solar per abastir en més d’un 70% cadascun dels habitatges i els espais comuns de l’edifici.
 • Categoria energètica AA
 • Ús de materials reciclats (acer reciclat, fusta, …..)
 • Reducció de l’impacte medi ambiental en el procés de construcció
 • Reducció d’emissions de CO2 per una optimització del transport i la logística
 • Reducció de l’impacte medi ambiental per l’ús d’energies renovables i alt aïllament.
 • Desenvolupament de sistemes de mobilitat interns que redueixen l’ús del cotxe privat

ASSEQUIBLE

BHS ha desenvolupat un sistema de fabricació modular estandarditzat que permet reduir temps i per tant costos, entre un 10%-15% inferior a la construcció tradicional.

Fabricació de peces estandarditzades:

 • Acabats de fàbrica
 • Optimització logística
 • Fabricació on site
 • Reducció temps de construcció/ assemblatges/li>