Responsabilitat Social Corporativa

RSC

La RSC és la responsabilitat d’una organització dels impactes de les seves decisions i activitats sobre la societat i el medi ambient mitjançant un comportament ètic transparent i que:

  • Contribueix al desenvolupament sostenible, inclosa la salut i el benestar de la societat
  • Té en compte les expectatives dels grups d’interès
  • Compleix la legislació aplicable i compleix les normes internacionals de comportament i
  • S’integra a tota l’organització i es practica en les seves relacions.

A BHS, la Responsabilitat Social Corporativa s’alinea amb l’estratègia de l’empresa i en forma part. Per tant, l’estratègia de RSC es desenvolupa sistemàticament i de forma coherent amb la missió de l’empresa, la qual cosa permet integrar-se plenament en el nucli del procés de decisió de l’empresa, en l’estratègia global i en processos de gestió i activitats empresarials.

Consulteu les seccions següents: