BHS-PFUNGSTADT

BHS-PFUNGSTADT 675 420 Barcelona Housing Systems

BHS s’estrena al mercat alemany amb la construcció d’un edifici pilot.

La filial alemanya de BHS ha signat amb promotors privats la construcció d’un edifici d’11 habitatges al municipi de Pfungstadt, a l’estat federal de Hesse. El projecte, que estarà acabat el tercer trimestre del 2022, servirà de projecte pilot per a la comercialització posterior del sistema constructiu BHS al mercat alemany.
Des que es va constituir la societat BHS Deutchland GmbH al setembre de 2021 han estat molts els agents, promotors i inversors tant públics com privats que s’han interessat pel sistema constructiu i tecnologia BHS. Els avantatges de cost, estalvi de temps, eficiència energètica i sostenibilitat de la tecnologia BHS estan alineats amb la creixent demanda del mercat alemany d’habitatge industrialitzat.
Per a Cessar Martinell, president de BHS, “l’entrada del mercat alemany, que té experiència consolidada en construcció industrialitzada, és el millor suport a l’aposta que vam iniciar fa 10 anys innovant en la integració d’estructures metàl·liques lleugeres amb materials sostenibles”.
L’increment incessant de costos i la manca de mà d’obra qualificada en la construcció tradicional està donant un impuls determinant a la construcció industrial a gran escala. La tecnologia BHS està especialitzada en la fabricació d’edificis plurifamiliars de mitjana altura, com el que es construirà a Pfungstadt.

Descarrega el fullet (castellà)

Per a més informació contactar amb:
info@barcelonahousingsystems.com