Monthly Archives :

September 2020

Acord BHS-PRECON
Acord BHS-PRECON 909 424 Barcelona Housing Systems

Barcelona Housing Systems (BHS) i PRECON desenvolupen una solució industrialitzada d’aparcaments sota rasant per a edificis residencials en alçada Les…